JOHTORYHMIEN JA JOHTAJIEN TUKI

Palvelut yrityksille

Ratkaisut tekoälyn ja robotiikan mukanaan tuomiin tulevaisuuden haasteisiin? Työtyytyväisyys kasvuun, tulos nousuun? Tarvitsetteko tukea johtamiseen tai johtoryhmätyöhön liittyvissä haasteissa, kokenutta kumppania, jonka kanssa sparrailla? 

Tukea johtoryhmän työhön

Olen kokenut johtaja ja mentori. Tavoitteeni on parantaa suomalaista työelämää parantamalla suomalaista johtamista. Haluan auttaa teitä ja yritystänne löytämään uusia näkökulmia ja työkaluja parempaan johtamiseen, jonka avulla pääsette helpommin ja nopeammin tavoitteisiinne. Tiedän mitä teen ja olen siinä aika hyvä, uskon, että voin auttaa juuri teitä. 

Kesätyöt mukaanlukien olen ollut työelämässä yli 20 vuotta. Siitä ajasta ison osan esimiehenä, johtajana ja johtoryhmien jäsenenä. Kokemukseni on vankkaa ja monipuolista. Olen yksi Suomen ensimmäisiä ITIL 4 Foundation -sertifioituja henkilöitä, lean on niin ikään sertifioidusti hanskassa. Future Workplaces ja Great Place to Work ovat johdollani saavutettuja organisaatiotason sertifikaatteja. Myös ISO 9001, ISO 27001, ISO 27701 kuuluvat osaamispakettiini. 

Tällä hetkellä opiskelen YAMK-tutkintoa päätöksenteon ilmiöistä eli käyttäytymistaloustiedettä, psykologiaa ja valinta-arkkitehtuurien muotoilua. Väitän, että kokemukseni yhdistyy ajantaiseen teoriaan ja lainsäädännön, sertifikaattien ja viitekehysten hallintaan tavalla, josta saatte varmasti hyötyä. 

En kuitenkaan tee teidän työtänne tai anna valmiita vastauksia. Haastan johtoryhmäänne ja näkökulmianne, nykytilaanne. Autan teitä löytämään vahvuutenne ja tuomaan niitä esiin siten, että johtamisen rooli vahvistuu, luottamus yhtiössä lisääntyy ja työntekijänne saavat tarvitsemansa tuen tehdäkseen työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä puolestaan johtaa parempaan tulokseen. 
 
Saatte uusia ajatuksia, näkökulmia, tietoa ja oivalluksia jo parin tunnin valmennuksella, mutta suurimman hyödyn saatte esimerkiksi puolen päivän workshopilla. Tarvittaessa voimme yhdistää siihen henkilöstölle tehtävän kyselyn tai haastattelun tai jälkikäteen tehtävän tulosten arvioinnin. 
 
Usein henkilöstön haastattelut auttavat löytämään kehitysehdotuksia, mutta myös kipukohtia, joita muuttamalla liiketoiminta saadaan kasvuun. Ulkopuoliselle on aina helpompi puhua ja toisaalta kokemukseni avulla ja ulkopuolelta katsellen löydän sellaisiakin mahdollisuuksia ja riskejä, joita arjen keskellä ei tule havainneeksi sisältäkäsin. 
 
Voimme tehdä myös sopimuksen pitkäjänteisestä kehittämisestä, kysy tästä lisää!
 
Uskon, että LinkedInissä saamani suositukset kertovat kaiken olennaisen minusta ja siitä, miten näen johtamistyön. Voit myös lukea minun ja kollegani ajatuksia ja vinkkejä www.jir.fi/blogi-blogissamme. Kannattaa käydä tsekkaamassa ja arvioimassa olisiko minun toimintatavoissani sellaista, mistä te voisitte hyötyä. 
 
Pyydä tarjous tai kysy rohkeasti lisää sähköpostilla, vastaan mielelläni!

 

Kiitos ajasta, jonka käytit minuun tutustumiseen. Toivottavasti tulemme tekemään yhteistyötä. 
× Kysy lisää!